Více o Progress Medical

Naše společnost

Progress Medical je rychle rostoucí investiční skupina působící v oblasti zdravotní péče a návazných zdravotnických oborů a též v oblasti investičních nemovitostí.

Majoritní akciový podíl ve společnosti je v držení českých akcionářů: pánů Ing. Zdeňka Mojžíška, Ing. Milana Kudrny a Ing. Zdeňka Jirsy.

 • Progress Medical zahájil aktivity v roce 2008 jako pobočka britské investiční společnosti Progress Medical UK. S expertní a kapitálovou podporou britského partnera zahájila společnost činnost na českém trhu.
 • V roce 2013 došlo k dohodě mezi českým managementem společnosti a britskou mateřskou společností o tzv. management buy out a 50% akciového podílu přešlo na akcionáře Ing. Milana Kudrnu a Ing. Zdeňka Jirsu.
 • Proces management buy out byl dokončen v roce 2014 kdy 35% podíl odkoupil Ing. Zdeněk Mojžíšek a 15% podíl pan Marios Nicolettis. Akcionáři se do dnešního dne podílejí na řízení aktivit společnosti.
 • V současné době Progress Medical spravuje podíly v těchto společnostech:
  -   OB Klinika a.s.
  -   OB Care s.r.o.
  -   K.REK a.s.

  a provozuje centrum sdílených nákupů pro spravované společnosti a pod značkou MediCzech provozuje zavedenou agenturu pro zdravotní turistiku.